Ang Ikaklit sa Aming Hardin Book Launching - Wandering Pinoy

Wandering Pinoy

iBlog and iWander

Home Top Ad

Sunday, August 26, 2012

Ang Ikaklit sa Aming Hardin Book Launching

You are cordially invited to the Ang Ikaklit sa Aming Hardin book launching on September 13, 2012 from 3:00pm to 5:00pm at the Claro M. Recto Hall, College of Arts and Letters at UP Diliman. Ang Ikaklit sa Aming Hardin by Bernadette Villanueva Neri.won first prize in the 2006 Carlos Palanca Memorial Awards for Literature - Maikling Kwentong Pambata. Bernadette Villanueva Neri is a Communication Arts graduate from UP Baguio and she took up her Master's and PhD at UP Diliman.


From Ang Ikaklit* sa Aming Hardin: “Kung mahal kayo ng nanay at tatay ninyo, mahal din ako ng dalawa kong nanay,” sagot ko. Ipinagmalaki ko sa kanilang ipinagluluto ako ng aking mga magulang, kinukwentuhan bago matulog, tinuturuan sa mga aralin, at nililibot sa iba’t ibang lugar. “Kaya kahit wala akong tatay, alam kong buo ang pamilya ko dahil sa dalawa kong nanay,” sabi ko. *Ikaklit is a Bontoc term for Sunflower. Photo credit.

No comments:

Post a Comment

Feel free to leave your comments. I'll be glad to reply to you anytime soon.